ประชาสัมพันธ์

HAIKUI (ไต้ฝุ่นหมายเลข11) ก่อตัวขึ้น2023/09/01 14:30

ในขณะนี้พายุไต้ฝุ่น HAIKUI (ไต้ฝุ่นหมายเลข11) ที่มีกำลังแรงมากกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้จังหวัดโอกินาวา (เกาะหลักและเกาะห่างไกล) โปรดระมัดระวังลมแรงและคลื่นสูง และกรุณางดกิจกรรมสันทนาการทางทะเล

[Visit Okinawa Japan]
https://www.okinawastory.jp/news/important/typhoon

[Japan Meteorological Agency]
https://www.data.jma.go.jp/multi/cyclone/cyclone_detail.html?id=62&lang=th

[Okinawa bus]
https://okinawabus.com/en/

[Okinawa Urban Monorail]
https://www.yui-rail.co.jp/en/

[Naha Airport]
https://www.naha-airport.co.jp/en/flight/today/

[Miyako Airport]
https://miyakoap.co.jp/flights/

[Ishigaki Airport]
https://www.ishigaki-airport.co.jp/en/index.html