ประชาสัมพันธ์

ในขณะนี้พายุไต้ฝุ่น KOINU (ไต้ฝุ่นหมายเลข14) ก่อตัวขึ้น2023/10/03 19:30

ในขณะนี้พายุไต้ฝุ่น KOINU (ไต้ฝุ่นหมายเลข14) ที่มีกำลังแรงมากกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้จังหวัดโอกินาวา (ภูมิภาคเกาะมิยาโกะ) โปรดระมัดระวังลมแรงและคลื่นสูง และกรุณางดกิจกรรมสันทนาการทางทะเล

[Visit Okinawa Japan]
https://www.okinawastory.jp/news/important/typhoon