2021/12/08 11:36
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID -19)

ประชาสัมพันธ์

จังหวัดโอกินาว่าได้ตัดสินใจใช้มาตรการพิเศษฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม ถึง 12 มกราคมปีหน้า2021/01/02 20:14

ขอให้ทุกท่านที่มาเยือนโอกินาว่าในช่วงปลายปีและต้นปีใหม่ให้ความร่วมมือใน 3 ประเด็นต่อไปนี้

1. เนื่องจากระบบการแพทย์บนเกาะที่มีความเปราะบาง การเดินทางระหว่างเกาะหลักกับเกาะต่างๆ และระหว่างเกาะเล็กกับเกาะเล็กด้วยกัน ขอความร่วมมือให้เดินทางเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจากสถานการณ์การติดเชื้อ หากเดินทางไปยังเกาะที่มีการประกาศให้กักตัว ขอให้ดำเนินการกักตัว

2.กรุณางดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อก่อนเดินทางเข้าจังหวัดโอกินาว่า 2 อาทิตย์ แม้ว่าจะดูแลสภาพร่างกายเป็นอย่างดี แต่ยังไม่ดีขึ้น ขอให้พิจารณาในการเลื่อนการเดินทาง

3. หากวางแผนจะไปวัดหรือศาลเจ้าในวันปีใหม่ กรุณาหลีกเลี่ยงสถานที่ที่แออัดและสวมหน้ากากอนามัย

การท่องเที่ยวโอกินาว่าในปีนี้แตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา ขอให้ทุกท่านเข้าใจมา ณ ที่นี้ด้วย