โทรฟรี

ภาษาที่ใช้ได้

English
0570-077201
繁体中文
0570-077202
簡体中文
0570-077202
한국어
0570-077203
ไทย
0570-077207

วิธีการติดต่อเรา

01ACCESS

เราจะเชื่อมต่อคุณด้วยบริการโทรฟรี กรุณาแตะ 「CALLFREE」

02CONTACT

แตะเพื่อเลือกภาษาที่คุณต้องการสนทนา

03CONTACT

เราจะติดต่อกับล่ามผู้ให้บริการในแต่ละภาษา คุณสามารถสอบถามข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในโอกินาว่าได้