ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

  • เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการยินยอม
  • กรุณารอจนกว่าพนักงานจะติดต่อกลับมาทางอีเมล
  • ต้องขออภัยเนื่องจากอาจใช้เวลาหลายวันในการตอบกลับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของคำถามที่สอบถาม
  • ต้องขออภัยเนื่องจากทางเราอาจไม่สามารถตอบคำถามทั้งหมดได้ในบางกรณี
  • หากกรอกอีเมลผิด อีเมลจะถูกส่งไปยังบุคคลอื่น กรุณาตรวจสอบอีเมลให้ถูกต้อง
  • ต้องขออภัยเนื่องจากทางเราไม่สามารถตอบคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในโอกินาว่าได้
  • (ตัวอย่าง : ต้องการซื้อบ้านในโอกินาว่า ต้องการย้ายมาอยู่ในโอกินาว่า เป็นต้น)